חברת יוניטרוניקס עוסקת בפיתוח, תכנון וייצור של מערכות אוטומאטיות לאיחסון ושינוע, וחניונים אוטומאטיים.
החברה בקשה להקים מרכז אחד, שיבנה בשני שלבים, ויכלול בניין פיתוח וניהול, ובנין ייצור ומחסן לוגיסטי אוטומאטי.
בבנין הפיתוח, יוקם גם חניון אוטומאטי שיציג את הפיתוחים המתקדמים שלה בתחום.

המגרש נצפה מכביש 6, ולפיכך, נודעה חשיבות רבה להיות המוקם עליו ייצוגי ומכובד, ובעל תרומה חזותית לסביבה.
המכלול עצמו תוכנן תוך ראיית הצורך בבניה ברת קיימא, ותוך שימוש באלמנטים אדריכליים פאסיביים להשגת מרבית היעדים, ובהם הצללה עצמית, טכנולוגיות זיגוג מתקדמות, תאורה יעילה וחסכונית, מיחזור מים, שימוש בצמחיה מותאמת לסביבה, ועוד.

שני המבנים העיקריים, מגדירים ביניהם את הככר המרכזית של המתחם, המשמשת כגינה, מקום מפגש, ואזור ישיבה חיצוני למסעדות העובדים.

מן ההיבט החזותי, נעשה עירוב חמרים המחבר בין שני המבנים למכלול אחד, שיש בו מן המשותף אך גם מן השונה.
הן בייצור ובאיחסון, והן במבנה המשרדים של הפיתוח והניהול, ישנה דומיננטיות ויזואלית לחמרי גמר תעשייתיים פשוטים, ובהם פח גלי, בטון-קרשים חשוף, לוחות אלומיניום ופלדה.

מרכיב תכנוני חשוב אחר, הוא האור והצל הנוצרים בין המבנים, ובתוך כל מבנה גופו. המבנים בנויים משכבות, ומרווחים ביניהן. מרווחים אלו משמשים להצללה, להכנסת אויר, ולחללי תשתיות.

במבנה הפיתוח והמשרדים, ממוקם מרכיב חשוב, פונקציונלית וחזותית: החניה התת קרקעית האוטומאטית, והמעלית השקופה שלה, המשמשת מעין קופסת-אור הפונה לכיוון כביש 6. כמוה גם קופסת האור של המחסן האוטומאטי הגבוה, המאירה באפלולית הערב.