Warning: Division by zero in /home/dunskyar/domains/dunskyarch.com/public_html/wp-content/themes/dunsky_theme/single.php on line 15

אדריכלות הידועה גם בשם: אומנות הבנייה, הינו תחום עיסוק מקצועי המתמקד בתכנון ועיצוב מבנים וחללים וזאת בהתאם לסוג ואופי המבנה או החלל הייעודי. תחום מקצועי זה מסווג לתחומי פעילות שונים וביניהם: אדריכלות נוף, אדריכלות גורדי שחקים, אדריכלות מבני ציבור, אדריכלות מבני מגורים רבי קומות ו/או נמוכי קומה ואדריכלות בתים פרטיים. במאמר זה נעסוק בהבדלים המהותיים בין אדריכלות מבני ציבור לאדריכלות בתים פרטיים.

אדריכלות בתים פרטיים

מספר מילים על אדריכלות מבני ציבור

אדריכלות מבני ציבור הינו תחום אדריכלי העוסק בתכנון ועיצוב של כל סוגי המבנים הציבוריים והשטחים המסחריים, לרבות, שכונות מגורים, מלונות, מתחמי מסחר, קניונים, מרכזים לוגיסטיים, מבני תעשייה, מוסדות ציבור, מוזיאונים, בנקים, מבני משרדים וכדומה.

מספר מילים על אדריכלות בתים פרטיים

אדריכלות בתים פרטיים הינו תחום אדריכלי המתמקד בהליכי התכנון והעיצוב הנדרשים לצרכי בניית עצמית של בתים צמודי קרקע מכל סוג, לרבות, וילות וקוטג'ים. כמו כן, תחום אדריכלי זה עוסק בהחלת שינויים תכנוניים בשטח דירות ובתים ו/או בהליכי תכנון אדריכלי למטרות עיצוב פנים מסחרי של דירות מגורים בכל גודל, לרבות, דירות גן, דירות פנטהאוז ודירות בנות 2 או יותר מפלסים.

מוזיאון חיל האויר, חצרים

מהם ההבדלים העיקריים בין אדריכלות מבני ציבור לאדריכלות בתים פרטיים?

ההבדל העיקרי בין אדריכלות מבני ציבור לאדריכלות בתים פרטיים, נובע על רקע היקף היבטי התכנון הנדרשים לכל תחום אדריכלי. היבטי התכנון של מבני ציבור שונים באופיים מהיבטי התכנון של בתים פרטיים וזאת על רקע הנגשת החלל הציבורי למספר גדול של אנשים ואילו הבית הפרטי מתכונן מראש לצרכי מחייה יומיומיים של בני משפחה כזו או אחרת. הבדל נוסף בין השניים נובע על רקע התקנות השונות החלות על הליכי תכנון ובנייה של בתים פרטיים אל מול הליכי תכנון ובנייה של מבני ציבור. הבדל נוסף בין שני תחומי האדריכלות הנ"ל, בא לידי ביטוי גם בהיקף האנשים המעורבים באופן ישיר ועקיף בפרויקט, כאשר אדריכלות מבני ציבור מתנהלת אל מול מספר גדול יותר של אנשי מקצוע ותכנון הן מטעם היזם בפרויקט והן מטעם הרשות המקומית שבשטחה מוקם הפרויקט. בהליכי אדריכלות בתים פרטיים, ההתנהלות היא בעיקר בין משרד האדריכלים לבין הלקוח הפרטי המעוניין לבנות את ביתו.

בשני המקרים, הליך התכנון מיושם על ידי משרד אדריכלות בעל ידע וניסיון מעשי בתחום האדריכלי המיועד, בין אם מדובר במשרד אדריכלים העוסק ומתמחה בהליכי תכנון ועיצוב של מבני ציבור ובין אם מדובר בהליכי תכנון ובניה של בתים פרטיים. משרד האדריכלות הנבחר לצרכי הפרויקט, אמון בין היתר על אפיון מקדים של צרכי המבנה וזאת בהתאם לייעודו, גודלו, מיקומו הגיאוגרפי, סוגי המערכות העתידות להימצא בו, נוחות השימוש במתקניו, דרכי הגישה אליו ופרמטרים נוספים המשפיעים על עיצוב החלל הפנימי והחיצוני של המבנה.