בנייה ציבורית היא הגדרה כוללת להליכי תכנון ובנייה של מבנים שונים המיועדים לצרכי שימושו של הקהל הרחב, לרבות, מבני ציבור ותרבות, מוסדות חינוך מכל סוג ובכל סדר גודל, פארקים ציבוריים מקורים בחלקם, תכנון ובנייה של כבישים, גשרים, מחלפים וכיוצ"ב, בתי כנסת, בריכות שחייה ציבוריות וכדומה.

בנייה ציבורית - מה חשוב לדעת על הליכי התכנון המקדימים?

בכל הליך תכנון של מבנה המיועד לציבור הרחב, קיים הכרח בתיאום מוקדם אל מול אדריכל העיר שבשטחה עתיד להיבנות המבנה וזאת עוד לפני הגשת בקשה לקבלת היתר בנייה. כמו כן, חשוב לציין שכיום, בכל אותם מקרים בהם מדובר בהליך תכנון של מבנה ציבור חדש, נדרש שהתכנית המוגשת לאדריכל העיר ולאחר מכן לוועדת התכנון והבנייה המקומית, תעמוד בתקן של בנייה ירוקה. דרישה זו תקפה גם במקרים בהם מדובר על תוספת בנייה של 500 מ"ר ומעלה למבנה ציבורי קיים. כמו כן, קיימות דרישות בטיחות שונות שלגביהן יש להגיש בקשות עם נספחים נפרדים בהתאם לגודל המבנה וייעודו. לצורך העניין, נציין שבמקרים בהם מדובר בהקמתה של תחנת דלק חדשה ו/או הרחבה של תחנת דלק קיימת, קיים הכרח בהגשת דו"ח בדיקות קרקע ובהצגת אישור הניתן על ידי המשרד לאיכות הסביבה.

מהי בנייה ירוקה?

הקמתם של מבנים ציבוריים נועדו לשמש את הציבור הרחב לטווח הרחוק, ומכאן הדרישה המחייבת בעמידת המבנה המתכונן בתקן בנייה ירוקה שהיא למעשה גישה בבנייה במסגרתה נעשה שימוש בחומרים ממוחזרים וחומרי גלם ידידותיים לסביבה. הבנייה הירוקה נועדה בין היתר גם לצרכי חיסכון בצריכת אנרגיה וזאת באמצעות ניצול מטבי של אנרגיות טבעיות.

בנייה ציבורית

תכנון בנייה ציבורית - למי פונים?

הליכי תכנון של מבני ציבור מכל סוג ובכל סדר גודל, חייבים להיעשות על ידי משרד אדריכלות העוסק ומתמחה בהליכי תכנון אדריכלי למטרות בנייה ציבורית. אדריכלות מבני ציבור שונה באופייה מאדריכלות למבני מגורים ובתים פרטיים וזאת לנוכח ההיבטים והתקנות הנלווים להליך התכנון המקדים עוד בטרם הגשת בקשות לקבלת היתרי בנייה. משרד אדריכלים המתמחה בהליכי תכנון למבני ציבור, מאפשר ליזמים שביניכם ליהנות ממגוון רחב של שירותים לאורך כל שלבי התכנון המקדים והגשת הבקשות לקבלת היתרי בנייה וזאת לצד מגוון רחב של שירותים תכנוניים במסגרת התכנון האדריכלי של המבנה והחללים הפנימיים בו.

תכנון ובנייה של מבנה ציבורי

חשוב לציין שבדומה לכל מבנה אחר, גם מבנה ציבור חייב לקבל את כל האישורים הנדרשים לצורכי אכלוס המבנה והחלת השימוש בו בהתאם לייעודו. אישורים אלו ניתנים על ידי מספר גדול של גופים וביניהם: הרשות המקומית שבשטחה מוקם המבנה, פיקוד העורף, רשות הכבאים, חברת חשמל, המשרד לאיכות הסביבה, משרד הבריאות (בפרויקטים מסוימים) ועוד.

היוועצות מוקדמת עם משרד אדריכלים המתמחה בהליכי תכנון וליווי הליכי בנייה ציבורית, יאפשר גם לכם להיחשף לכל ההיבטים הנדרשים לצורכי תכנון הפרויקט.