פרוייקט מרכז מורשת ייצר את המערך הבנוי והפתוח, כבמה שתאפשר לחוות ולספוג את מורשת ארץ ישראל. הבמה הזו תשדר מסר של עוצמה בצורה מאופקת ושקטה, בצניעות ותוך כבוד למקום. תפישת הפרוייקט, נגזרת לפיכך מהמורשת כמו גם מאיכויות האתר ומדרישות הפרוגרמה. המבנה מתגלה משני מבטים עיקריים, האחד מהכביש הדרומי, והשני מאזור הכניסה העליון (צד צפון).

מצד הצפוני

מהצד הצפוני, צד הכניסה הראשית, הוא מתגלה כמבנה חד קומתי, שקוף, המאפשר מבטים מהרחבה הקדמית, דרך מתחם הכניסה, למרפסת הגג וממנה אל הנוף הקרוב והרחוק. כמו כן, קיימת מרחבת הכניסה ירידה ל"רחבת רחבעם" הממוקמת בחצרו התחתונה של המתחם.

מהצד הדרומי

מהצד הדרומי, המבנה הנטוע בקרקע, הינו בעל מופע של 2 קומות, המייצרות חזית ארוכה של בנין ציבור, המלווה את הכביש הראשי. לכיוון מזרח פונה מרפסת המאפשרת להנות מנוף הגבעות הטבעיות, נוף הנשקף כמובן גם מהגג רחב הידים המשמש כמרפסת המחוברת למתחם הכניסה.

RZ-3D-new-3D-View-עוד-מבט-מכוון-דרום-מזרח

לפיכך, למרות היות המופעים של המבנה מופעי קומה ושתי קומות לחזיתות הראשיות, הוא למעשה בן 3 קומות שחלוקת הפונקציות בהן היא כדלהלן:

קומת הכניסה הראשית כוללת

רחבת כניסה, מערך בידוק וקבלה, קפטריה ומרפסת דרומית המאפשרת חיבור בלתי אמצעי לנוף הרחוק. כמו כן, קיימת במפלס זה רחבה חיצונית מקורה לשולחנות בית הקפה. מקומה זו קיימות מדרגות פנימיות מזמינות, פתוחות אל הנוף ואל חצרות המבנה, מדרגות המובילות אל מפלס חמשת הגלריות (חמשת חללי התוכן).

RZ-3D-new-3D-View-מט-קונספטואלי-מהכניסה

מפלס חמשת הגלריות (חללי התוכן)

מפלס זה כולל רצף תנועה וחוייה המביל בגוש הראשי בין 4 חללי תוכן המופרדים זה מזה במחיצות שניתן להזיזן ולשנותן. בסוף החוויה, או בתחילתה, ניתן לבקר בגלריית המרכז, הצופה אל החצר הפנימית השקועה של המתחם, אל "רחבת המורשת" שבמפלס התחתון. עיצוב חללים מסחריים וחללי התוכן טופלו יחד עם חברת התכנים, ויותאמו לצרכים המדוייקים, הן במפלס זה והן בשטחים הפתוחים.

RZ-3D-new-3D-View-מבט-פנים-קומת-גלריות

מפלס אולם התרבות

מפלס זה מחובר ישירות אל החוץ, הן לחצר הפנימית של המתחם והן לאזור החניה הדרום-מזרחי, באופן שהוא יכול לתפקד עצמאית או במקביל לפעילות המרכז. גם חלליו הם ברי חיבור או הפרדה באמצעות מחיצות אקוסטיות ניידות, כך שניתן לתפעלו באופן מודולארי, ולחברו בעתיד לחללים נוספים. במפלס זה גם קיימים משרדי המתחם על כל חלקיו.

שטחי החוץ של המתחם מתחלקים לכמה אזורים

1. הרחבה העליונה המחוברת למגרש החניה הצפוני, וממנה מתגלית קומת הכניסה של הבנין. יש בה מדרגות רחבות ומזמינות, היכולות לשמש – יחד עימה – כרחבת כינוס והדרכה. תרני דגלים ישמשו כחלק מהביטוי הממלכתי של המרכז, לצד עמודי תאורת חוץ, ועצים שינטעו בגבול עם מבנה התעשיה הסמוך וייצרו חייץ ויזואלי.
2. המרפסת הדרומית, המהווה את הגג של חללי התוכן, ומאפשרת הן תצפיות לנוף והן פעילויות העשרה וחוויה, כמו גם חיבור ישיר לקפטריה.
3. החצר התחתונה הכוללת את "רחבת המורשת" ומיועדת להצגת אלמנטים ארץ-ישראליים, פיסול ומורשת. כמו כן היא כוללת שטחים מרוצפים לכיוון מזרח וצפון, המשרתים את המפלס התחתון של החניה הדרום-מזרחית. מהחצר התחתונה, ישנן כאמור מדרגות חוץ המובילות חזרה אל הרחבה הקדמית העליונה, והן מתפתחות לתיאטרון מקורה הצופה אל "רחבת המורשת".

השטחים הפתוחים שברחבה התחתונה, הם מוגנים ומוגדרים הן על ידי הבנין והן על ידי קיר התמך הצפוני, קיר מעוגל המחבק את המתחם כולו מצפון. קיימת חשיבות גדולה בעינינו ליצירת מבנה בר-קימא, המצל על חלליו השונים ועושה שימוש במוצרים כחול לבן, וזאת ברוח אהבת ארץ ישראל והמולדת. - לחצו כאן לצפייה בעוד תמונות מהפרויקט