אם אתם לא מכירים עדיין את הכלי הנקרא שיתוף הציבור, כדאי שתכירו. מדובר על כלי שמאפשר לתושבים לשלוט על שינויים שנערכים בסביבת המגורים שלהם. המשיכו בקריאה ותוכלו לקבל יותר פרטים על התהליך הזה, כיצד הוא פועל ויותר מזה - איך תוכלו להשתמש בו לטובתכם בסביבת המגורים תוך כדי שימוש בשירותים של משרד אדריכלים ידוע.

שיתוף הציבור הוא תהליך בו אנשים שאינם נבחרי ציבור לוקחים חלק בקבלת החלטות. יש לתהליך הזה שלל יתרונות. אלו כוללים התפתחות של קהילה חזקה וכמו כן תשתיות קהילתיות ויצירת אחריות חברתית של המשתתפים זה כלפי זה. התהליך הזה מחולק על פי דרגות שיתוף שונות ושלבים שונים.

שלבים בתהליך שיתוף הציבור

השלב הראשון שייך לזרימת מידע מהרשויות לציבור. השלב השני שייך להיוועצות, השלב השלישי שייך לשיתוף פעולה והשלב הרביעי שייך לעזרה עצמית. השלב הרביעי הוא החשוב ביותר בתהליך שכן במסגרת אותו השלב, הציבור יוזם, מתכנן ומיישם את התהליכים מבלי השתתפות הרשויות.

תהליך שיתוף הציבור במגוון תחומים

התכנון המרחבי

מדובר על חלוקת משאבי קרקע. כאשר הציבור שותף לאותם תהליכי בנייה ותכנון, התוצר הסופי נותן מענה מצוין לצרכים של הציבור.

התחדשות עירונית

יש שיקום של המבנים הקיימים, תוך התייחסות למצב הפיזי שלהם וכו כן למצב החברתי של התושבים. אותה התחדשות עירונית כוללת שיפוץ בניינים קיימים, הרחבה של דירות, הריסת מבנים קיימים ובנייה של מבנים חדשים, הקמה של שטחים ציבוריים וכו'.

בדיקת התכנות

יש לבחור נציגויות של תושבים וכמו כן לבחור עורך דין שייצג את הדיירים. יש גם להכין סקר צרכים של הדיירים ויש להשיג הסכמה של מרבית הדיירים לניהול הפרויקט.

תכנון התב"ע ואישור

יש לבחור אדריכל עם ניסיון בליווי של פרויקטים של שיתוף הציבור. מעבר לכך, יש גם לבחור בצוות שישתתף בתכנון ויש גם להציג את התב"ע בפני בעל הדירות.

מכרז למציאת קבלן או יזם

על התושבים לקבוע קריטריונים למרכז קבלן. על הקבלן להיבחר בהסכמה מלאה של הדיירים ובעלי הדירות. יש גם לחתום חוזה מתאים וכמו כן לקיים מפגשים ציבוריים לעדכון על סטטוס הפרויקט.

הוצאת היתר בנייה

יש לקבל אישור על התוכניות מהדיירים וכמו כן יש לקבוע את את הצורה בה יהיה הדירות וכמו כן להתאים אותן לאוכלוסיות מיוחדות.

הריסה ובנייה

יש להתחשב בפינוי דיור חלופי, בהובלות וערבויות , יש ללוות את הדיירים בתקופת ההשכרה וכמו כן להתחשב באוכלוסיות מיוחדות.

מסירת מפתחות וכניסה לדירות

יש לבצע ליווי שוטף של הדירות לפחות שנה מהכניסה לדירות.

שורה תחתונה

תהליך של שיתוף הציבור הינו תהליך לא פשוט ובוודאי מאוד מורכב לכל הצדדים ובמיוחד לתושבים. מה שכן, מדובר על חוויה שיכולה לתרום בסופו של דבר לכל הצדדים המשתתפים בפרויקט מסוג זה. במשתתפים נכללים לא רק התושבים, אלא גם בעל מקצוע כמו אדריכלים, מתכנני ערים, עורכי דין, בעלי מקצוע מתחום התחדשות עירונית ועוד.