תכנון ערים הוא למעשה תחום עיסוק מקצועי העוסק בין היתר בארגון המרחב העירוני הפיזי לצרכי מגורים ומחייה וזאת תוך התייחסות למאפיינים חברתיים, תרבותיים, כלכליים וכדומה של אזורי המחייה השונים בתוך שטח העיר.

תחום מקצועי זה הוגדר בעבר כתחום עיצוב עירוני אך במרוצת השנים ולנוכח גידולן של הערים השונות בכל רחבי העולם ובישראל, מושם דגש מקצועי ונרחב יותר על חשיבותו של תכנון עירוני המותאם לקצב גידולה של העיר.
תכנון אדריכלי של ערים בישראל הוא למעשה תכנון תיאורטי גדול, מקיף ונרחב של אזורי מגורים שונים המיועדים להקמה בתוואי שטח העיר ו/או לחילופין, אזורי מגורים העתידים לחדש את פניהם במסגרת הליכי ההתחדשות העירונית וזאת בהתאם לתכנית סדורה ומפורטת הנכללת בתכנית בניין ועיר בה מחזיקה כל רשות מקומית בישראל.

במסגרת הליכי תכנון עירוני להם נדרש האדריכל נכללים אלמנטים שונים הנדרשים לצרכי תכנון אזורי המגורים החדשים או המתחדשים, לרבות, תכנון תשתיות ופיתוח סביבתי, תכנון תחבורה וכבישים, תכנון הבטיחות וכמובן תכנון הבנייה בהתאם למאפייני הבנייה השונים בשטח המיועד להרחבה ו/או להתחדשות בשטח העיר (בנייה פרטית, בנייה רוויה, בניה ציבורית – מבני ציבור, בנייה לצרכי מסחר וכו').

תכנון עירוני ואזור מסחרי

בנייה רוויה כחלק מתכנון ערים

בנייה רוויה מהווה כיום חלק בלתי נפרד מהליכי תכנון ערים וזאת לנוכח היקפי הבנייה של שכונות מגורים חדשות בשולי הערים הקיימות. שכונות מגורים אלו עתידות להיות חלק אינטגראלי מהעיר שבשוליה הן מוקמות וכפועל יוצא מכך, קיימת חשיבות רבה להיבטי התכנון השונים האמורים ליצור את הקשר בין מאפייני השכונה החדשה לבין מאפייני העיר וזאת בנוסף להיבטים התכנוניים השונים הנדרשים לצרכי תכנון שכונת המגורים החדשה.

מאפייני התכנון העירוני והאדריכלי

תכנון עירוני מיושם בין היתר תוך התבססות על מאפיינים כגון: זהות מקומית, אתריה השונים של העיר, הנוף העירוני, סוגי התחבורה בשטח העיר, חלוקת העיר לאזורי מגורים ומסחר והיבטי תכנון ובטיחות במסגרתם מושם דגש על היבטי תכנון שונים המיועדים להפחית במידה משמעותית את הנזקים כתוצאה ממזג אוויר קיצוני ומצבי חירום שונים.

אחד מהמאפיינים הבולטים של תכנון אדריכלי כשזה מגיע לערים ושכונות הינו נושא התחבורה וזאת לנוכח הקשר הישיר בין צפיפות האוכלוסין באזור מגורים מסוים ברחבי העיר לבין כמות התחבורה באותו אזור. כפועל יוצא מכך, התכנון העירוני שם דגש על פיתוח תשתיות תחבורה שונות המיועדות לצמצם ככל הניתן את בעיית פקקי התנועה. בשכונות מגורים חדשות המוקמות בשולי הערים, מושם דגש על דרכי הגישה (כניסה ויציאה) אל תוך השכונה וחיבורה התחבורתי של שכונת המגורים לדרכים הסלולות של העיר. בחלק משכונות המגורים החדשות ברחבי ישראל אנו נוכחים לגלות (בדיעבד לאחר הקמתן) את בעיית "צוואר הבקבוק" הנובעת מתכנון לקוי של דרכי היציאה-כניסה לתוך ומתוך השכונה. בעיה זו ניתנת לפתרון במסגרת תכנון מוקפד של תשתיות כבישים ומחלפים כחלק מהליכי תכנון ערים לצרכי הקמת שכונות מגורים חדשות.