Warning: Division by zero in /home/dunskyar/domains/dunskyarch.com/public_html/wp-content/themes/dunsky_theme/single-article.php on line 16

שימור היצירה האדריכלית ורווחת האדם, תוך שימוש באמצעים טכנולוגיים מתקדמים, ביניהם מנוע תכנון מונחה בינה מלאכותית המייצר חלופות תכנוניות אובייקטיביות. האדריכלים צבי דונסקי וזהבית שפיצר זוהר מביאים את טכנולוגיית העתיד לעולם האדריכלות במנעד רחב של פרויקטים ושירותי תכנון, השבחת נכסים והתחדשות עירונית שהם מעניקים לקהל לקוחותיהם