השפעת העיצוב על איכות העבודה בחללי עבודה משותפים, סוגרים חשבון,22.10.19