073-7780837
EN
דונסקי משרד אדריכלים ומעצבי פנים

עירוב שימושים במתחם גשר פז, חיפה

המתחם המתוכנן, בן כ- 50 דונאם, מצוי על ציר צפון-מע”ר חיפה, ומהווה את קצה ציר המער המתפתח של העיר חיפה. הוא מהווה גם נקודת "גשר" בין מורדות הכרמל לבין פיתוח עתידי שיהיה לכיוון חוף שמן, וככזה, מפותחת בו טיילת עילית להולכי רגל, החולפת מעל כביש 4. המתחם בנוי לפי קוי הגובה הראשיים המרכיבים אותו ואת גבולותיו. הציר הפנימי הראשי שבו, מחבר את מבני המגורים, המבנה לשימור ומתחם החינוך על קו גובה 12, ומקו גובה אפקי זה מתפתחת הטיילת העילית ב- HIGH-LINE. משני עברי קו הגובה הזה, מפותחת שכונת מגורים בת כ- 600 יחידות דיור, ברמה וגודל המיועדים למשפרי דיור מהסביבה. כמו כן, ממוקמות במקטע זה פונקציות מסחר שכונתיות ושירותים לטובת הקהילה. הגוש המערבי של המתחם, מעברו של כביש 4, כולל מבנה משרדים בן כ- 10,000 מ"ר, ולצידו מגדל נוסף, של מסחר, משרדים, ומגורים ברמה גבוהה יותר. גם כאן, בפרוייקטים אחרים של עיריית חיפה בתחום המע"ר, ניתן דגש על יצירת מרקם שכונתי המשמר בניה היסטורית (כאן מדובר במבנה תחנת משנה שתוכנן על ידי אדריכל ריכארד קאופמן בשנת 1925).

חזרה לכל הפרוייקטים

צור איתנו קשר

צור איתנו קשר

DUNSKY ZOHAR ARCHITECTS
    דונסקי אדריכלים ומעצבי פנים